elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: latigheid

latigheid , loatighaid , het laat zijn; ien de loatighaid wezen = iets te lang gewacht, zich verlaat hebben, tegengestelde van: vörrêlk of vörlk wezen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
latigheid , latigheid , In de latigheid = laat. Waorümme kom î altît in de latigheidt is haost naorbeddegaonstît.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
latigheid , loatighaid , ien de loatighaid wezen = in de laatte zijn; vergel. nattens .
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
latigheid , [laat] , latigheid , In de latigheid = laat. Waorümme kom î altîd in de latigheid; ’t is haost naorbeddegaonstîd.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
latigheid , laetigheid , in de laetigheid: op het laatste moment.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
latigheid , latigheid , de , (wh) = laatheid, op een laat tijdstip In de latigheid (wh)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
latigheid , latigeid , laat tijdstip. Gunninks woordenlijst van 1908: In de lätigeid ‘laat’
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
latigheid , laetegheid , laat. Hie is altied in de laetegheid met ’t wârk, waorumme begint hie niet vrogger?
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal