elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: lats

lats , latse , voor zak, in de latse steken = tot zich nemen, er zich meester van maken. (v. Dale: lats, latse = voorbroek, breede klep eener broek, broeksklep; Hoogduitsch Latz = vest, wambuis, enz.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
lats , latse* , Hoogduitsch Latz.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
lats  , lats , slordige meid.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
lats , laatsj , mannelijk , laatsje/latsje , laetsjke , uitgelopen slof of schoen.; latsj slap oor. Groote latsje: grote en slappe oren.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
lats , latsen , litsen, latten , meervoud , (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe). Ook litsen (Zuidoost-Drents veengebied, Veenkoloniën), latten (Midden-Drenthe), in Geef hum mor wat op de latsen een pak slaag (Sle), Ast hier nog weer komst den krigst wat op de litsen (Vtm), ...op de latten (Gie), ...um de latten (Hijk), ...um de latsen (Geb), ...um de litsen (Klv). Verder in Hij kan goed van de latsen hard werken (Eke)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
lats , latsj , zelfstandig naamwoord vrouwelijk , - , - , flard , (van huid) latsj VB: 't Keend haw zich hil érg verbraand, de latsje hoûngen 'm langs z'nnen érm aof.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
lats , latsj , zelfstandig naamwoord , latsje , letsjke , onverzorgde vrouw die het met haar uiterlijk niet zo nauw neemt zie ook poetje
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal