elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: lichtje

lichtje , lōchie , lōchien, luchien, luggien, liggien , in: om ’n lōchie goan = vernietigd worden, om zeep gaan; meest van levenlooze dingen gezegd, en zooveel als: in de vlammen opgaan; “Want had ik zoo’n sprangkien doan, ’k Was wis om un luchien goan.” – Ook = lichtje, als verkleinwoord van: lōcht = licht, lamp of kaars, en = luchtje.
liggien, luggien (Stad-Groningsch) = lichtje.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
lichtje , luutje* , (verbastering van lichtje? vgl. Hoogduitsch leuchten, Leuchte): elders “vonkje leeft nog.”
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
lichtje  , luchje , lampion.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
lichtje , luchje , o , zakluchje zaklampje [Box]
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
lichtje , lichie , zelfstandig naamwoord ’t , Ook: thee- of koffielichtje. Zegswijze we zelle effies ’n lichie make, we zullen even het lamplicht aandoen.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
lichtje , luchien , lampje.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
lichtje , lichien , lichtje.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
lichtje , lochien , zelfstandig naamwoord , et; lichtje
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
lichtje , lichie , zelfstandig naamwoord , lichies , lichtje, éénpits petroleumstelletje (theelichtje) Zet ten thee maor op ’t lichie Zet de thee maar op het theelichtje Zie ook mesien
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal