elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: likdoorn

likdoorn , lîkdoorn , (mannelijk) , likdoorn.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
likdoorn , liekdoorn , likdoorn, eksteroog, Kil. lijckdoren, Sax. Fris. Holl. Sic. = exterooghe, Nedersaksisch, Holsteinsch hünerauge, Hoogduitsch Hühnerauge. Woordelijk: doorn in het vleesch, vleeschdoorn.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
likdoorn , lîkdoorn , Likdoorn. Ook Gron.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
likdoorn , liekdoorn* , Hoogduitsch Hühnerauge.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
likdoorn , liekdoorn , likdoorn.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
likdoorn , lîkdoorn , Likdoorn. Ook Gron.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
likdoorn , liekdoorn , likdoorn , de , Ook likdoorn (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe) = likdoorn De liekdoorn die stik wij kriegen aander weer (Mep) *Steekt de vliegen en likdoorns een man, dan kump er regen an (Flu)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
likdoorn , liekdoorn , zie eksteroge
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
likdoorn , liekdaorne , likdoorn.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
likdoorn , liekdoorn , likdoorn , zelfstandig naamwoord , de; likdoorn
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
likdoorn , liekdoorn , (zelfstandig naamwoord) , likdoorn, eksteroog.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
likdoorn , liekdaorne , liekdoorne, liekedoorn , likdoorn.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal