elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: linten en pijpen

linten en pijpen , linten en pijpen , zie: darg ; een algemeen gebruikelijke landbouwterm is “het lint (= de vezels) van ’t vlas.”
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal