elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: loddereindoosje

loddereindoosje , lödderensdeuske , löderijnsdeuske, lottereinsdeuske, löttereinsdeusk , reukdoosje, zilveren doosje, waarin een sponsje, verzadigd met eau de Cologne; Zeeland loddereindoôze. – lodderijn, en: lodderijndoos ook elders in geschrifte.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
loddereindoosje , löderensdeuske , vgl. lodderensdeuske (bl. 540); “lodderijn” en “lodderijndoos” ook elders in geschrifte.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
loddereindoosje , lottereinsdeuske , zie lodderensdeuske * (bl. 540.)
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
loddereindoosje , t lutterêndeuske , (ouderwets), snuifdoosje (gebruikt in de kerk)
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
loddereindoosje , looderaendeuske , onzijdig , lodereindoosje, verbastering van het (Frans) L’eau de la Reine: doosje met een in eau de cologne gedrenkt sponsje. “Et looderaendeuske geit aope” wordt gezegd, als iets onaangenaam ruikt; wanneer iem. er eentje laat vliegen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
loddereindoosje , loddereinduusien , het , loddereinduusies , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe) = doosje met eau de cologne Mien grootmoe had vroeger een zulvern loddereindeuisie. Daor zat een sponsie in en daor deden ze wat lodderein op (And)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
loddereindoosje , loddereindeusien , zelfstandig naamwoord , et; doosje met sponsje, bevochtigd met bep. reukwater: l’eau de la reine
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
loddereindoosje , lodderaaindôôsie , zelfstandig naamwoord , lodderaaindôôsies , [O] zilveren doosje met in eau de cologne gedrenkt sponsje
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal