elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: malle Dekens

malle Dekens , maldekens , zie: mal.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
malle Dekens , maldékens , in de Stad-Groningen vooral een zeer gebruikelijke spotnaam voor: dwaas, gek, (ook voor iemand, die zich slechts tijdelijk dwaas aanstelt), is een merkwaardig voorbeeld, hoe een woord ontstaan kan. Dekens toch is een familienaam en werkelijk werd er indertijd een persoon van dien naam mede bedoeld; vergel. Albert *, dat wel van denzelfden oorsprong zijn zal.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal