elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Marwixpijp

Marwixpijp , Marriepiepe , (zie piep *), evenals de voormalige Marriedwinger in den zuidwesthoek der stad Groningen gelegen, en geheeten naar Jasper van Marwijck, omstreeks 1525 stadhouder van Groningen voor hertog Karel van Gelre.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal