elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: melde

melde , melle , luis (op de bladeren van bessen, perzikken enz.) ook de zwarte luisjes op tuinboonen.
Bron: Ballot, A. (1870), Eigenaardigheden van het Twentsche dialect, uitgegeven in 1968, Hengelo.
melde , melde , melle , (vrouwelijk) , melde, atriplex hortensis.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
melde , [bladluis] , melle , melde , (vrouwelijk) , bladluis.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
melde , mel , melle , (= melde), soort van Ganzevoet (Chenopodium) zoowel als de eigenlijke Melde (Atriplex). De zeeganzevoet komt aan de zeekust na de zeekraal en het kweldergras, te gelijk met de zee-Weegbree (reije), veelvuldig op pas uit zee aangespoelde gronden voor. (v. Hall Neerl. Plantensch. bl. 178). – Wij onderscheiden melle in roode en witte melle; het zaad van ’t laatste is, gekookt, goed varkensvoeder. Oostfriesch melde, melle, Nederduitsch melde, melle, mell, Middel-Nederduitsch melde; zolte melle (Westerkwartier), zeker onkruid.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
melde , melle , zie mel *; zolte melle is in ’t Westerkwartier een onkruid.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
melde , meln , zelfstandig naamwoord , bladluizen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
melde , mêlle , melde (soort onkruid)
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
melde , milde , melde, melle, melte, mèle, mel , de , milden , Ook melde, melle (Zuidoost-Drents veengebied, Zuidwest-Drenthe, zuid), melte (Coe), mèle (Veenkoloniën), mel (Kop van Drenthe, Veenkoloniën, met rekking) = melde, ganzevoet, Chenopodium album ...dat de stangen van de melde ekaokt worden veur varkensvoor (Bro), Die boer hef het laand onder de milde zitten (Schn)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
melde , milt , melde, een schadelijk onkruid, ook wel schijtmilt genoemd.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
melde , mele , (Gunninks woordenlijst van 1908) windhalm (aspera spica venti)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
melde , melde , melle, melte, milde, milte , zelfstandig naamwoord , de; melde
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
melde , mel , zelfstandig naamwoord , melle , melde (soort onkruid; atriplex)
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
melde , milt , melde (plant)
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
melde , mèle , (zelfstandig naamwoord) , melde (plant).
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
melde , melle , mel, melte, milde , melde (atriplex).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
melde , millew , zelfstandig naamwoord , melde (plantnaam) (Eindhoven en Kempenland); millew; bladluis (Eindhoven en Kempenland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
melde , mae~le , luis (zwarte)
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal