elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: menistenvermaning

menistenvermaning , Menistenvermoaning , ook alleen Vermoaning = Mennonitenkerk, eigenlijk kerkje waar de voorganger, geen geordend predikant, Vermoaner genoemd wordt. – In de acta van de voormalige Classis van het Westerkwartier komt voor: Over stoutigheit en lasterings van een Mennisten vermaner zal politique correctie verzocht worden (1661). Vgl. v. Dale, artt. vermaanhuis, vermaner, en: vermaning.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
menistenvermaning , Menistenvermoaning* , bij v. Dale (als verouderd) in dezelfde beteekenis de woorden: vermaanhuis, vermaning, vermaner.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal