elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: navenant

navenant , naor vanand , naar volgorde, bv. van de lengte, in verhouding van. Gron. noavenant = naar verhouding, naar gelang. ’t Fransche à l’avenant, bij v. Dale: naar avenant.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
navenant , noavenant , naar advenant, naar verhouding, naar gelang. ’t Fransche à l’avenant, bij v. Dale: naar avenant. Drentsch naor vanand, of = naar vervolg, volgorde en zoo: naar de lengte; Noord-Brabant navenant, Marken noa venant; Zuid-Nederlandsch avenant, navinant = naar evenredigheid; West-Vlaamsch navenante = naar evenredigheid.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
navenant , noavenant* , elders ook wel [ook in de schrijftaal]: naar venant.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
navenant , naovenaont , in overeenstemming met
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
navenant , nóvvenânt , naovenânt, venant , navenant, naar verhouding, naargelang; al naar gelang; in verhouding tot.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
navenant , navenant , eender. Ik denk er navenant over.
Bron: Spek, J. van der (1981), Zoetermeers woordenboek, Zoetermeer.
navenant , neivenant , bijvoeglijk naamwoord , Variant van navenant.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
navenant , naovenant , (Frans) à 1’avenant: al naargelang. Alles naovenant en boukeskouk in den herfs: alles op zijn tijd. Alles naovenant, de pispot oppẹ taofel en de keeskómp ónger ’t bët: een huishouden van Jan Steen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
navenant , namenânt , navenânt , nár verhâlding.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
navenant , nòmmenant , nòvvenant , navenant, naar gelang.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
navenant , novenant , bijwoord , in verhouding tot. Novenant dèttie zò klèèn is kan ie toch hòòg springe. Van het Frans
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
navenant , naovenant , bijwoord , (Zuid-Drenthe, Veenkoloniën) = 1. langzamerhand Naovenant kwaj der wel achter, hoe het zaakie in mekaar zat (Nije) 2. in evenredigheid, overeenkomstig Vaar en zeune voerden niet veule uut en de rest van de familie naovenant (Hgv), (vz.) Naovenant de zaal vol leup, wurd de rook dikker (Ros) 3. na elkaar (Zuidwest-Drenthe) Naovenant kreeg iederene in de klasse de meuzels (Die), Wij warkt alles naovenant of (Rui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
navenant , nòvenant , naovenant, venant , navenant, naar evenredigheid, naar verhouding.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
navenant , naovenant , naovenaant , navenant
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
navenant , naovenant , navenant
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
navenant , nôvenant , venant , navenant , Alles was daor nôvenant, 'és'get briid héd, dan lôt'tet ók briid hange'. Alles is daar navenant, 'als je het breed hebt, dan laat je het ook breed hangen'.
Héij hi venant nie bègedraoge ôn't dörpsfist én gin man kan't bèèter doen és héij. Hij heeft navenant te weinig bijgedragen aan 't dorpsfeest en niemand heeft meer geld als hij.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
navenant , naovenan , naovenant , bijwoord , 1. navenant, naar gelang, overeenkomstig 2. bij benadering, ongeveer gelijk 3. langzamerhand
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
navenant , naevenant , naeverhand , bijwoord , [Fra] navenant, naar verhouding Naevenant is ‘t nog duurder damme dochte Naar verhouding is het nog duurder dan we dachten Ook naeverhand
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
navenant , naovenaant , bijwoord , navenant , naovenaant VB: naovenaant 't zoevëul fruet hèt ês de priés hoeg. VB: naovenaant z'nne lèftiéd kömp 'r nog good oét de veuj. VB: Wat doén v'r e zoondig? Dat ês naovenaant 't wèr. VB: Es e koppel hûidigendaog troûwt hebbe ze aal naovenaant: wat hun hartje begeert.; aanmerking (in aanmerking genomen) naovenaant VB: naovenaant z'nne lèftiéd kömp 'r nog good oét de veuj.; begeert (wat zijn hartje begeert) naovenaant VB: Es e koppel hûidigendaog troûwt hebbe ze aal naovenaant.; gelang (naar gelang) naovenaant VB: V'r doén 't e zoondig? Dat ês naovenaant 't wèr!
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
navenant , novvenant , navenant , naar evenredigheid, verhouding
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
navenant , naovenâânt , navenant. uit het frans: à l’avenant.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
navenant , naovenant , (bijwoord) , navenant, naar verhouding, in evenredigheid.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
navenant , naovenaant , naargelang, in verhouding tot , naovenaant tie de naom eet om ’r wèrum bij te zitte, valt di fjisje flienk tege = alhoewel hij de naam heeft er warmpjes bij te zitten, valt dit feestje toch behoorlijk tegen-
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
navenant , nóvvenant , op elkaar afgestemd, navenant , Hun zen huis is hillemol nóvvenant ingericht. Hun huis is helemaal op elkaar afgestemd ingericht.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
navenant , naavenant , naovenaant, naovenant, nòvvenant , bijwoord , naar evenredigheid (Eindhoven en Kempenland; West-Brabant; Land van Cuijk); nòvvenant; naar evenredigheid (Den Bosch en Meierij; Helmond en Peelland; Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
navenant , naovenantj , navenant , Dao is alles naovenantj. Hae wirktj hel, mer naovenantj verdeentj d’r neet.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
navenant , naomenanjtj , naovenanjtj , 1. navenant, naarmate 2. binnen handbereik: hae hiët alles naomenanjtj – hij heeft alles tot zijn beschikking, het ontbreekt hem aan niets ook naovenanjtj
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
navenant , naodenao , voegwoord , (Nederweerts, Ospels) alhoewel
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
navenant , naodenao , naomenântj, nómmenântj, naovenânt, nómmenânt , eerste, tweede en derde vorm Nederweerts, Ospels; vierde en vijfde vorm Weerts (stadweerts), Buitenijen (kerkdorpen rondom stadskern); navenant
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
navenant , nòvvenaant , avvenant , bijwoord , "naar verhouding, navenant; Hij pròt wèl mar doe nòvvenaant nie veul.- Hij praat wel maar doet navenant niet veel. Nicolaas Daamen woordenlijst 1916: ""noavenaant - en alles waas er noavenaant (naar gelang)""; Novvenaant we hier zo'n goeie baon hadden zèn er toch mar weinig goei fietsers (Kubke Kladder; ps. v. Pierre van Beek; NTC; Uit ‘t klokhuis van Brabant 6; 21-11-1929); Van Delft - ""'t Ies nen goejertrouwen vent naovenaant ie zoveul geld hee."" ""Naovenaant"" is eigenlijk advenant uit de samenvoeging ""naar advenant"", hetgeen betekent: in evenredigheid, in overeenstemming met het vorige. (Volgens Van Dale zegt de spreektaal: ""na venant"".) (Nwe. Tilb. Courant; Van Vroeger Dagen afl. 118; 8 juni 1929); Kees en Bart: 'alles naovenaant'; De Wijs – ’t Lèkt wè, mar ‘t is navenaant niks (feb. 1962); De Wijs – tis nie veul naovenaant dettis (1965); De Wijs – Wat hebt u ’n prachtige “Hals”, mevrouw! -Jè en zô is alles naovenaant (23-09-1970); Cees Robben – De geurkes novvenaant... (19701016); Cees Robben – De judasweek is wir vurbij, en ’t weer was novvenaant... (19800404) [Robben voegde aan de prent een voetnoot toe: ‘Judasweek = goedeweek’]; Cees Robben – En novvenaant zun verstaand viel ie nie dur de maand (19811127); Cees Robben – [over een koe:] Un uier as ’n maand... Mar gin speene novvenaant... (19871023); Cees Robben – ’t Lekt hil wè... Mar ’t is novvenaant niks.. (19620316) [over een modern schilderij]; Mistentèèds ging’t zingen goed; novvenaant wier d’r veul opgehaold. Vooral in winkels en cafees; dáor wierde echt onthaold. (Jos Naaijkens; ‘Drie kôoninge’; CuBra, ca 2005); Audio-opname 1978 – Dhr. Bertens – “Nòvvenaant dètter veej was krêege ze der aantal èn nòvvenaant dèsse slaagers hadde krêege ze zogezeej der vlêes èn dè ging sewèèle in kieloos gepaord èn dè ging sewèèle in enen halleven bist gepaord èn et ging ok wèlles in enen hêelen bist gepaord….” (Collectie Heemkundekring Tilborch; transcriptie: Hans Hessels); …ik waar nog aaltij un klèèn menneke, naovenaant menne lèèftèèd.(Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006); Witt. ""naovenaant"" (S.G. 345 a venant 1; blz.87, 32, 90, 108, 111, 179); WNT NAAR ADVENANT, ook na (ad)venant, ontleend aan 't fr. à l'avenant; i.p.v. bepaling met van, of een bijzin met dat. Goem. A(D)VENANT - In 'na a(d)venant' - 'nu:venant' voorzetsel, bijwoord, vw: Prijzen navenant de markt. Fr. selon, à l'avenant, selon que. A.P. de Bont:: nòvenaant, bijw. verb. 'navenant'; vanaant resp. venaant - naar verhouding. Cornelis Verhoeven: NAVENANT (novvenant) bijwoord (uit Fr. à l'avenant) naar verhouding, gezien in een groter geheel: 't valt novvenant ammal nie tege. Jan Naaijkens, Dè's Biks: novenant bijwoord - in verhouding tot; Haor noffenaant - navenant; avvenant; voorkomend; Daamen, Handschrift Tilburgs (1916): 'hij ziet er avenant uit' (voorkomend); Van Rijen (1998): 'avvenant'; Fr. avenant (à l') - (dien)overeenkomstig - de - in overeenstemming met, dienovereenkomstig; WNT AVENANT - alleen in de bijw. uitdrukking -  NAAR AVENANT, naar het Frans"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal