elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: niet meer

niet meer , nijtmeer , (klemtoon op meer) = niet zoodra; nijtmeer dou’e mie zag kwam ’e op mie of = nauwelijks had hij mij gezien of hij kwam bij mij; nijtmeer dat ’t weerlichte, dunderde ’t ook = de donder volgde onmiddellijk op den bliksem “Nijtmeer as Peperkorrel mit koepers Willem ofrekend har, luit e hom lus en zee”, enz.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
niet meer , nijtmeer , [klemtoon op meer] = nauwelijks, met; nijt meer dat ’r mie zag kwam ’r op mie of = niet zoodra zag hij mij, of hij kwam enz., zoo gauw zag hij me niet, of …, hij zag me niet of …
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
niet meer , [niet meer] , nimmieë , nimmieër , niet meer
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
niet meer , niemer , niemir , bijwoord , niet meer; De Wijs – (gehoord bij ’n afscheid: ) Zeg, as ik oe niemer zie, tot ziens war. (09-04-1973); Kees en Bart: niemir; DANB meej de keegels wòrdt nie mir gespuld; Cees Robben – Ik wil ’t niemer heure (19661021); Cees Robben – Ik ben niemer zôô kneukelvaast Willem... ’n glas bier gao nog, mar krom staon en op m’n hukkes zitten desser niemer bij... (19670825); Cees Robben – Ik gao d’r niemer uit... zeej Jan,/ ’t zèèl is vuls te koud (19670428); Cees Robben – Ik maoket zellef niemir meej... (19600916); Audioregistratie 1978 – “Ge onthouwt dè niemer hè…” (interview met dhr. Hermans, transcriptie door Hans Hessels); Getrouwde vrouwe môoge niemer werke… (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 2, Tilburg 2007); - Met extra ontkenning: Dan hoefde ok nôot niemer bang te worre van gin man nie. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 1, Tilburg 2006); Ik woon er allang niemer, op ’t Hasseltpleintje... (Ed Schilders; Wè zeetie?; website Brabants Dagblad Tilburg Plus 2009); Haor - niemer - niet meer; Jan Naaijkens, Dè's Biks: nòòt niemer - nooit neer; A.P. de Bont: nimer, bijw.verb. (niet meer) 'niemer' - niet meer. Vgl. voor de ontwikkeling WNT s.v. nimmer. Antw. NEMEER bijwoord - niet meer. Ik bezit niks nemeer.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
niet meer , nimmie~r , nimmer , niet meer
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal