elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: nog toe

nog toe , nog tou , noggen tou , Stad-Groningsch nogiezentou; toevoeging bij een’ uitroep van verwondering; mien lijve nog tou! god nog tou! heere nog tou! gommes nog tou! och mensen noggentou! = wat ie zeggen! = wel wel! hoe is ’t mogelijk!
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
nog toe , nog tou* , Stad-Groningsch nogiezentou [nog eens toe]; men hoort “nog toe”, “noggen toe” ook in Holland.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal