elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: omboeren

omboeren , omboeren , Behalve de gewone beteekenis (zie v. Dale onder het woord) ook zooveel als: de kaarten één voor één op de rij af ronddeelen; die het eerst een boer krijgt is kaartgever. Dit, ingeval men reeds vooraf overeengekomen is, wie maats zullen zijn.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
omboeren , omboeren* , ook bij v. Dale.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal