elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: omgang

omgang , [inzameling van liefdegiften] , omgang , inzameling van liefdegiften bij de huizen; ook Gron.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
omgang , òmgang , ōmgang , voor: collecte langs de huizen; zij hebben ʼn omgang veur hōm doan = men heeft gelden ten zijnen behoeve ingezameld; ook Drentsch. Zooveel als: het rondgaan, naar de rij af gaan in zekeren kring met een zeker doel.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
omgang , ōmgang , omvang, de omtrek van een voorwerp, enz.; van eene vrouw die zeer dik is of zeer vele rokken draagt, zegt men: ʼt is ʼn hijle, of: ʼn groote omgang; ook Holsteinsch en vooral van drachtig vee gezegd. – Oudtijds omgang = omvang, uitgestrektheid. Vgl. ōmslag.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
omgang , omgang* , vergel. omslag *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
omgang  , umgank , ommegang.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
omgang , umgang hébbe , verkering hebben.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
omgang , ómgang , klemtoon op -gang , bezig; begonnen, ’t Sjpeel is ómgang: het spel is begonnen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
omgang , ómgank , mannelijk , omgang. Mit dae van hienaeve höbbe ver geinen ómgank mee: bij die buren komen we niet meer.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
omgang , umgang , de , umgangen , 1. omgang Die lu, daor kuj beslist gien umgang met hebben (Oos), Mit oonze vroggere naobers hew nog altied ummegaank (Die), Die jong en dat wicht hebt umgang met mekaar verkering (Sle), In de dageliekse umgang is het gien malle kerel (Bov) 2. rondgang (ti, ov, Zuidwest-Drenthe, zuid), inzameling van liefdegiften bij de huizen (dva) Ik heb mien umgang edaone (Ker), In de aander week wolden ze dan een umgaank doen um geld veur het feest een collecte houden (ti), De zun möt nog an zien dageliekse umgang begunnen (ov) 3. omvang (Zuidwest-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, Veenkoloniën) Die boom haar een geweldige umgang (Dwi), Det wief hef zeker wel zeuven rokken an; ’n umgaank van comme ça (N:Zuidwest-Drenthe), Ain omgang as ain eulifant (Twe), In de omgaank is hie aordig dunne, mar in de heupen zo breed (Pes) 4. rondgaande ziekte (Midden-Drenthe) Der is een umgang van griep (Eex), Het is een umgang, want er bint verscheiden an de snelle (Rol) 5. rondgang van een haspel (Zuidoost-Drenthe) Zestig umgangen van een haspel is een knap (Scho), z. ook umslag, riegel
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
omgang , umgang , omgang. de pastoor of kapelaan kwam enkele keren per jaar goederen of geld ophalen om in hun levensonderhoud te voorzien. Zo had je de bòtter-,éier- of rogùmgang.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
omgang , omgang , omgaank, ommegang, ommegaank , zelfstandig naamwoord , en var. de 1. het omgaan 2. plechtige tocht, vooral: rond het kerkhof, voorafgaand aan de begrafenis 3. pad om het kerkhof 4. baan heen en terug bij het zaaien 5. keer dat men nog eens rondgaat, bijv. bij de jacht 6. lengte van een winding van stro e.d. (in een bijenkorf) 7. omvang 8. in omgang in omloop, in gebruik
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
omgang , ommegang , zelfstandig naamwoord , ommegange , ommegañchie , omgang, heen en teruggang Kwan, we gaon nog een ommegang wije Kom, we gaan nog een rondje (heen en terug) wieden
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
omgang , ömgaank , zelfstandig naamwoord mannelijk , - , - , omgang , VB: Ich heb gèinen ömgaank mêt dy lûi.; verkeer VB: Ich heb gèinen ömgaank mêt dy lûi.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
omgang , umgang , omgang
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
omgang , ummegank , umgank , (zelfstandig naamwoord) , 1. omgang, het met iemand omgaan; 2. rondgang.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
omgang , umgang , omgang , Umgang hébbe. Verkering hebben.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
omgang , Cleyne Ommegangh’ , zie: het Heilig Hout van Dordrecht
Bron: Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht.
omgang , umgaank , zelfstandig naamwoord , omgang
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal