elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: omgeven

omgeven , [van geloof veranderen] , omgeven , wederkerig werkwoord , van geloof veranderen; hij hef hōm omgeven = hij is naar eene andere gezindte overgegaan; ook Gron.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
omgeven , ōmgeven , (wederkeerend) = overgaan tot eene andere gezindte; ook Drentsch.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
omgeven , omgeven* , zie ook omboeren *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
omgeven , omgeven , sterk werkwoord, wederkerend , (dva) = van geloof veranderen Hie hef hom omgeven
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal