elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: omnemen

omnemen , omnemen , terugnemen: ’k heb ’t weer met omnomen = mede teruggenomen; om = “terug” is hier door de scheiding van “weerom” ontstaan; zoo ook: ’k bin weer mit omgoan; hij har d’r nijt weer van om = hij had er niet van terug, kon niet wisselen. Vgl. omdoun *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal