elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: onderheen

onderheen , onder hen , buiten, zonder; ’k mout alle middêg sloapen, doar ken ’k nijt boeten tou; ik kon der nijt onder hen, ik mōs wel blieven te kōffiedrinken.
niet mogen nalaten of weigeren, ʼt Hoogduitsch umhin; doar ken we nijt onder hen, bv. om die menschen ten eten te vragen, om eene uitnoodiging aan te nemen, om op eene lijst te teekenen, enz., Nederlandsch: ik kan er niet van tusschen, Hoogduitsch nicht umhin können; – ik kan er niet omheen noemt v. Dale een plomp Germanisme.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
onderheen , onderhen , zie hen * en bij v. Dale “omheen”, dat een germanisme is.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
onderheen , oonderhen , onderdoor
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
onderheen , oondrhen , bijwoord , onder vandaan. Dr oondrhen komm, er goed afkomen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
onderheen , onderhen , onderuit, b.v.: he kumpt ’r altied onderhen = hij komt er altijd onderuit.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
onderheen , onderhen , onderuit.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
onderheen , underhen , bijwoord , (Zuidwest-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid) = 1. er onderuit (Zuidwest-Drents zandgebied) Hie kun er niet underhen, aans was het niet deurgaon (Wee) 2. eronder vandaan (Zuidwest-Drenthe, zuid, N:Zuidwest-Drenthe) Ie kunt er wel een spit zwarte grond onderhen graven aarde onder de zode weggraven om het land te verlagen of om aarde te krijgen (Ruw), z. ook underhèer
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
onderheen , onder-en , (bijwoord) , onder vandaan, onderuit. Kom ie der es even onder-en!
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal