elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: onderhuren

onderhuren , onderhuren , onderkruipen in de beperkte beteekenis betrekkelijk het inhuren van land, van eene woning of van dienstboden; Oostfriesch underhüren; zij wōl mie dei maid onderhuren, enz.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
onderhuren , onderhuren* , is Nederlandsch, evenals onderkoopen.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal