elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ontstaan

ontstaan , ontstoan , weggebleven, nl. van de menses; ʼt goud is mie ontstoan = ik heb de stonden niet op den gewonen tijd, of ook: in ʼt geheel niet meer gehad. Zooveel als: begin van het tot staan komen. (vgl. ontdooien, ontbijten, ontvlammen, enz.) Oudtijds ook: ontstaan = missen, derven. Bij v. Dale: ontstaan, fig.: het geld heeft ons ontstaan = wij misten, derfden, het geld, het geld ontbrak ons. West-Vlaamsch ontstaan = ergens van vrij of verlost zijn. (De Bo). Vgl. ontstentenis, en: ontslapen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
ontstaan , ontstoan* , bij v. Dale ontstaan ook = missen, vrij zijn van; hiervan: ontstentenis.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
ontstaan , ontstaon , sterk werkwoord, onovergankelijk , ontstaan Ik weet niet, waor det gebruuk ontstaon is (Bro), Hoe ontstiet nou zo’n vinnegie op mien haand? (Dwi), Deur een klainighaid is die roezie ontstaon (Rod), Bie slecht weer meuje veurzichtig wezen; door kan alles oet ontstaon voortkomen (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ontstaan , ontstaon , werkwoord , ontstaan: zich gaan voordoen, worden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
ontstaan , ontstaon , zelfstandig naamwoord , et; ontstaan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
ontstaan , ontstaon , (werkwoord) , ontstiet, ontston, ontstaon , ontstaan.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
ontstaan , ónstaon , óntstaon , ontstaan , Wie is Thoear óntstange?
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
ontstaan , óntstaon , ontstaan
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal