elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: op-

op- , op- , vóór werkwoorden, met eenigszins versterkende beteekenis, bvb. opbargen* (bij v. Dale ook: opbergen), opbewoaren = het Hoogduitsch aufbewahren; vergel. opbedenken *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal