elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: opbergen

opbergen , opbargen , opbergen (wederkeerend) voor: maken dat men wegkomt, uit het gedrang raakt, zich in veiligheid stelt; fig. voor: intoomen, bedwingen; ʼk mōs mie opbargen dou dei wilde peerden dʼr ankwammen; ʼk mōs mie opbargen van lachen; Nederlandsch: ik wist mij niet te bergen van lachen, van pijn, enz. Voor: opbergen, bergen, wegleggen, heeft men ook: opgebarg, bv.: wat is dat ʼn opgebarg! = wat is er met dat opbergen toch eene drukte, of: moeite. Zie ook: an zied goan.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
opbergen , zōk opbargen , naar bed gaan.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
opbergen , opbargen* , Nederlandsch (hoewel niet bij v. Dale); ik wist me niet te bergen van lachen, pijn, enz.; zie ook: an zied goan * (bldz. 498.)
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
opbergen , opbargen , sterk, zwak werkwoord, overgankelijk , opbergen Ik heb alles netties opbaargd, ...opbörgen (Eex), Hie baargt zien zundagse gooud nooit op (Bal), (fig.) As hij mit voetbalt, dan barg je maor op berg je maar (Bov), Ik kun mai wel opbaargen ik was nergens meer, kreeg geen voet aan de grond (Row)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
opbergen , ópbéérge , opbergen , Ge moet nie alles laote slingere mér tegoej ópbéérge, dan kun'det wir trugviine. Je moet niet alles laten slingeren maar goed opbergen, dan kun je 't weer terugvinden.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
opbergen , opbargen , werkwoord , opbergen, wegbergen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
opbergen , opbärgen , (werkwoord) , bärgt op, börg op, op-ebör , opbergen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal