elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: opbollen

opbollen , opbollen , bij ʼt maken van eenig kleedingstuk een ronden vorm aannemen, bol worden waar dit niet de eisch is. Naaistersterm. Vgl. bij v. Dale artt. bollen 3, en: opbollen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
opbollen , opbollen* , bij v. Dale “bollen” (3) en “opbollen.”
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
opbollen , opbulen , oppulen , werkwoord , bol, rond gaan staan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal