elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: openbaar

openbaar , openboar , (Stad-Groningsch), in: ʼt is ʼn openboare leugen = ʼt is een tastbare leugen. Hoogduitsch offenbar = duidelijk, kennelijk, in ʼt oog vallend.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
openbaar , openboar , ’n openboare leugen = een blijkbare, tastbare leugen: het Hoogduitsch offenbar.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
openbaar , openbaar , openbaor , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , (Zuid-Drenthe). Ook openbaor (Noord-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drents zandgebied) = openbaar Het openbaar vervoer wordt aal duurder (Bor), Hij is veurstander van openbaor underwies (Gie), De verkoping was openbaor (Een), (zelfst.) Dat kuj in het openbaor niet zeggen (Anl), Hij duurt zuk gar nich in het openbaar zein laoten (Nsch)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
openbaar , openbaar , openbaor , openbaar. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: openbaor
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
openbaar , oopmbaor , openbaar.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
openbaar , eupenbaor , bijvoeglijk naamwoord , openbaar
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
openbaar , openbaer , (bijvoeglijk naamwoord) , openbaar.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal