elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: opschrijven

opschrijven , opschrieven , (= opschrijven) = schriftelijk bericht zenden dat het voorgenomen bezoek niet kan doorgaan. Vgl. opwijten loaten, en het Nederlandsch afschrijven.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
opschrijven , opschrijven , (sterk werkwoord, transitief) , Zie de wdbb. – Ik zel je opschrijven, schertsend antwoord op een verzoek, dat men niet van plan is in te willigen; ik zal je graag houden. || Of je morgen mee magge? ik zel je opschrijven! Zo ook elders.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
opschrijven , opschrieven , schriftelijk opzeggen of afzeggen; bij v. Dale: afschrijven.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
opschrijven , opschriêve , òpschri?ve , noteren, opschrijven Een bericht opschriêve Een bericht noteren; verbaliseren. De plisie duut ’t liefst iemes opschriêve De politie verbaliseert het liefst iemand; sex bedrijven. Héj haj ze opgeschrivve Hij had seks met haar gehad; zw
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
opschrijven , opschrèève , werkwoord , opschrijven, verbaliseren. De kemieze (kommiezen) zaten niet alleen achter smokkelaars aan, maar konden je ook òpschrèève als je zonder fietsplotje reed. Dat waren metalen plaatjes met een jaarstempel als bewijs dat je de rijwielbelasting had betaald. Werklozen kregen een gratis plaatje. Daar was een gat in geponst, waardoor ze eens te meer werden gestigmatiseerd. Op provinciale wegen, zoals de weg Beek-Tilburg, was bovendien ’n fietskaort verplicht. Kemieze waren alleen bevoegd tot het opschrèève van belastingovertredingen. Voor andere overtredingen waren alleen de veldwachters, de rijkspolitie en de massesees (zie masseseej) bevoegd. Zij alleen konden daarvoor ’n prèntje geejve (verbaliseren).
Bron: Naaijkens, J. (1992), Dè’s Biks – Verklarende Dialectwoordenlijst, Hilvarenbeek
opschrijven , opschriem , schreef op, op eschreem , opschrijven.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
opschrijven , ópschriive , opschrijven , Die aauw kèmpische wórdjes moet'te ópschriive én ôn mén gèève dan bewaor ik die. Die oude kempische woordjes moet je opschrijven en aan mij geven dan bewaar ik die.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
opschrijven , opschrieven , werkwoord , opschrijven
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
opschrijven , opsjriéve , werkwoord , vrijen , (zie 'schrijven)
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
opschrijven , opskrieven , (werkwoord) , opschrijven.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
opschrijven , [schrijvend vastleggen] , opsjrieve , 1. opschrijven 2. een proces-verbaal krijgen 3. neuken
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
opschrijven , opschriêve , werkwoord , schriftj/schrieftj, schrieëf/schreef , , neuken, opschrijven
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
opschrijven , opschrèève , sterk werkwoord , opschrijven, namelijk: op de bon geslingerd worden door de politie; Hij [een Tilburgse politieagent belast met de sluitingstijd van kroegen] zal oe nog veul liever tien keer worschouwen dan oe eene keer opschrijve. (Kubke Kladder; ps. v. Pierre van Beek; NTC; Uit ‘t klokhuis van Brabant 4; 2-11-1929); WBD III. 3. 1:349 opschrijven = beboeten (door politie)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
opschrijven , opschrie~ve , schraef op – opgeschraeve , opschrijven
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal