elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: opsmijten

opsmijten , opsmieten , (opsmijten) = opwerpen, uitwerpen, afvoeren; de mol smit op; de schöstijn smit veul rook op – Voor: opbrengen, voordeel geven, van een post of eene bediening; ’t smit nijt veul op = ’t is niet zeer voordeelig, wordt niet ruim beloond. Van landerijen: dat land smit niks op = dat stuk land levert geen goede vruchten; Oostfriesch: dat grundstük smit niks up. (Het Nederlandsch afwerpen, en: afsmijten (in deze beteekenis) zijn af te keuren.) Vgl. oetsmieten.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
opsmijten , opsmieten* , vergel. oetsmieten *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
opsmijten , opsmieten , opbrengen (van grond of van geld)
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
opsmijten , opsmieten , sterk werkwoord, overgankelijk , 1. omhoog smijten De mollen smiet op maken molshopen (Sle) 2. opbrengen Aolde spullen könt soms nog hiel wat opsmieten (Scho), Hij mut mit die grote hypetheek hielwat opsmieten (Die), Zoveul huur, dat kan het laand nooit opsmieten (Row) 3. losmaken van de eerste turven uit de slag of van de laag bagger om te drogen (Zuidoost-Drents zandgebied), z. ook opbreken, opslaon 4. voegen (wm) ...zich naor ons smieten
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
opsmijten , opsmieten , werkwoord , 1. omhoog brengen 2. aan geld opleveren, winst geven
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal