elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: overnieuw

overnieuw , overnijs , op nieuw, elders ook wel: overnieuws = vannieuws.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
overnieuw  , euver nie , op nieuw.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
overnieuw , ovvernéêjt , opnieuw.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
overnieuw , overnúw , bijwoord , Opnieuw. | Ik most m’n opstel overnuw make.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
overnieuw , euvernuuts , opnieuw.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
overnieuw , oaverniejs , opnieuw.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
overnieuw , overnei , bijwoord , opnieuw IJ hebt dat straotien niet goed schoon kregen, dat moej mar ies overnei schrobben (Oos), Dat stokkie moej nog ies overnei lezen (Dwi), Het was niet goed, ik mus het overnei doen (Hgv), z. ook opnei
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
overnieuw , oovernuuw , opnieuw , Dé wéérek kun'de gerust oovernuuw maoke want dé lékt nèrges óp, dé kéúre ze af. Dat werk kun je gerust opnieuw maken want dat lijkt nergens op, dat keuren ze af.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
overnieuw , overni’j , bijwoord , overnieuw, opnieuw
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
overnieuw , overnieuw , bijwoord , opnieuw
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
overnieuw , uüvernoûts , bijwoord , opnieuw
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
overnieuw , aoverni’j , (bijwoord) , overnieuw, opnieuw. Zie ook: opni’j.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
overnieuw , óvverneijt , opnieuw, overnieuw
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
overnieuw , óvvernèjt , overnuut , bijwoord , opnieuw (Helmond en Peelland); overnuut; opnieuw (Tilburg en Midden-Brabant; West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
overnieuw , overnows , overnowts , bijwoord , opnieuw
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
overnieuw , oovernuut , oovernuuwt , bijwoord , opnieuw; Cees Robben – Of ze dint overnuut (19571221); Henk van Rijen: gift is oovernuut - geef eens opnieuw; WBD III. 4. 4:315 'overnieuw doen' = veranderen; Jan Naaijkens, Dè's Biks: oovernuuwt bw - opnieuw; Haor OPNET - opnieuw
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
overnieuw , uvvernie , opnieuw
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal