elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: overtoekomen

overtoekomen , overtoukomen , d’r overtoukomen = toevallig ter plaatse komen waar iets gebeurt, iemand betrappen, verrassen of overvallen, er op af komen; elders: er op inkomen.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
overtoekomen , overtòùkomen , (bldz. 50), Fransch survenir, Latijn supervenire.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal