elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: overwinnen

overwinnen , overwinnen , zie: doezend, en vgl. overwinnen, bij v. Dale.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
overwinnen , overwinnen , zie doezend * (bl. 512), bij v. Dale ook voor: kinderen verwekken.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
overwinnen , oóvĕrwinnen , krijgen. Hij èf ĕn kiend óvĕrĕwunnĕn, een kind gekregen.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
overwinnen , óverwinne , werkwoord , (Weer) een kind krijgen, (weer) vader worden. Vgl. Fries overwinne.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
overwinnen , euverwénne , euverwón, haet of is euverwónne , overwinnen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
overwinnen , overwinnen , sterk werkwoord, overgankelijk , (Zuidoost-Drents zandgebied, bu, vn) = (een kind) krijgen Wij hebt net een jonge zeun overwunnen een zoon gekregen (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
overwinnen , overwinnen , werkwoord , overwinnen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
overwinnen , overwinnen , werkwoord , een kind krijgen van een ander iemand dan de echtgenoot
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
overwinnen , aoverwinnen , (werkwoord) , aoverwint, aoverwun, aoverwunnen< , overwinnen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
overwinnen , overwinnen , 1. een partner leren kennen, ‘aan de haak slaan’; 2. het leven schenken aan een kind (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal