elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: paddenvilder

paddenvilder , pōrrevilder , pōddevilder , stomp mes, letterlijk paddenviller.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
paddenvilder , pōrrevilder , stomp mes; vergel. pōr * (1 en 2.)
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
paddenvilder , poddevildertje , zelfstandig naamwoord ’t , Oud, stomp mesje waarmee men de aangebakken korst in potten en pannen losschraapte. Eigenlijk mesje om er padden mee te villen. Vgl. Fries poddefilder.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
paddenvilder , poddenvilder , poddevilder, poggenvilder, poekenvilder, pottevild , de , (Zuidoost-Drents zandgebied, Kop van Drenthe, Midden-Drenthe). Ook poddevilder (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe), poggenvilder (Zuidoost-Drents veengebied), poekenvilder (Zuidoost-Drents veengebied), pottevilder, pottenvilder (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe), porrevilder (Veenkoloniën, Kop van Drenthe, Zuidwest-Drenthe, noord), bottenvilder (Zuidoost-Drenthe, Veenkoloniën) = oud, stomp mes Hie har wal een mes in de buus, maor met die poddevilder kuj nog gien touwgie deursnieden (Bor), Den bottenvilder gooi mor weg (Sti), z. ook bottenvilder
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
paddenvilder , poddevilder , poddeviller, poddevieler, pottevilder, potteviller , zelfstandig naamwoord , de; paddenviller, bot mes, oud en stomp (zak-)mes, goedkoop mes van mindere kwaliteit
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal