elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: palmslag

palmslag , [slag met de vlakke hand] , palmslag , finale toeslag bij een koop; ook Gron. (Wkw.), en zooveel als: definitieve verkoop van onroerend goed, waarvoor elders: tweede veiling. Er wordt dan bij opgegeven welken prijs voor het goed geboden is. Zooveel als: handslag of toeslag bij het toeslaan van een koop.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
palmslag , palmslag , voor: toeslag; ook Drentsch, Friesch. De Prov. Gron. Cour. 1883 n° 53 bevat o.a. twee verkoopingen onder de gemeente. Oldekerk, waarin boven de advertentie staat: Palmslag, zooveel als: definitieve verkoop van onroerend goed, waarvoor in andere deelen der provincie: tweede en laatste veiling, met dit onderscheid dat deze een uur na de eerste veiling plaats heeft, en dag van Palmslag een bedenktijd geeft van minstens 14 dagen. Er wordt dan bij opgegeven voor welken prijs het goed ingezet is. Eigenlijk zooveel als de slag, handslag, koopslag, het slaan in den palm der hand. (v. Dale: palmslag (verouderd, Zuid-Nederlandsch) = slag met de hand in die van een ander ter bevestiging van een koop of van eene gelofte.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
palmslag , palmslag* , bij v. Dale alleen als verouderd Zuid-Nederlandsch vermeld.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
palmslag , palmslag , toeslag bij verkoopingen.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
palmslag , palmslag , de , finale toeslag bij een verkoop Met de palmslag wordt het gund an de hoogste beder (Bei)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
palmslag , palmslag , zelfstandig naamwoord , de; finale toewijzing bij publieke verkoop
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal