elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: pegel

pegel , pegel* , bij van Dale = maatknopje, merk, ook Hoogduitsch.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
pegel , piiegel , mannelijk , (ijs)pegel
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
pegel , pegel , gulden
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Winschoter bargoens, in: Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank
pegel , pegel , de , pegels , 1. ijspegel De pegels hangen an de geut (Row), ...an het daok (Sle) 2. pestkop (Zuidoost-Drenthe) Wat is dat kind een vervelende pegel (Klv) 3. (mv.) geld Hij hef wel pegels (Die)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
pegel , pegel , zelfstandig naamwoord , de 1. ijspegel 2. pestkop
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
pegel , peel , zelfstandig naamwoord mannelijk , peele , peelke , pegel , VB: 'nnen Iéspeel Zw: 't Menneke haw 'nne peel aon z'n naos hange: had een snotneus Zw: 'nne peel ién hebbe: dronken zijn.; 'nne peel aon z'n naos snotneus (geen persoon) 'nne peel aon z'n naos; 'nne peel iénhebbe stomdronken 'nne peel iénhebbe
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
pegel , peêgel , zelfstandig naamwoord, mannelijk , peêgels , pen in draaitol, (Ospels) gulden
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal