elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: peil

peil , pail , pegel , peil; zoo spreekt men van: Winschoterpail, Damsterpail, Hunzegoopail, enz. (niet Winschoter pegel, enz. maar meestal: ʼt woater is op pegel); fig.: dʼr is gijn pail (niet: pegel) op te trekken, nl. op iets of iemand = er valt niet op te rekenen, men kan er geen staat op maken; ook: men kan er geen besluit uit opmaken, geen regel uit afleiden. Zie: paile.
in: ʼt woater is op pegel, of: op pail = ʼt is pegel woater = de peilschaal teekent nul, wij hebben gewonen waterstand; alsdan mogen de zeesluizen niet stroomen. Hoogduitsch Pegel = peilschaal. Zie pegêln.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
peil , pailtien , (Stad-Groningsch), verkleinwoord van: paile. Zie: pail.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
peil , pail* , “geen peil op te trekken” ook elders.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
peil , päil , onzijdig , peil
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
peil , peil , pail , het , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe). Ook pail (Kop van Drenthe, Veenkoloniën) = peil De stemming was beneden peil (Ros), Die moppen waren beneden peil (Bor), Het waoter mout op pail blieven (Eev), Die man, daor is gien peil op te trekken (Rui), IJ moet naor het peil van je eulie kieken (Eex)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
peil , peil , peil
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
peil , pyl , zelfstandig naamwoord onzijdig , - , - , peil , VB: 't Drylandepeunt lik 321 meter boëve Amsterdams pyl.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal