elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Petrus

Petrus , Peet , Pait, Peit, Pijt , Peet (Westerkwartier) = Pait, Peit (Hoogeland) = Pijt (Oldampt, Westerwolde, Veenkoloniën, Goorecht) = Pijter = Pieter. Evenwel: zunêge Pijter, pienlêke Pijter, dreuge Pijter.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
Petrus , Pijter , zie pijtsnöt *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
Petrus , Pier , persoonsnaam , in Het is net Pier en Pol een paar apart (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
Petrus , Pietjie , eigennaam , Pietje Is da’ diñgie van Pietjies? Is dat dingetje van Pietje?
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
Petrus , , Pie, Pieër, Pierre, Pieëter, Pieke, Peet, Pieter, , Petrus
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
Petrus , Pêer , zelfstandig naamwoord, eigennaam , Pirke , "Peter, Piet, Pieter, Petrus; ES (WTT 2011): Pirke Donders, de zalige Petrus Donders; Henk van Rijen: vööle peer - gierig iemand; Hoeufft, Proeve van Breda's Taaleigen (1836): PEER, voor 'Pieter', bij zamentrekking van 'Peter'. Z.a. De Bont, Dialect v. Kempenland (1958): pe:r, zelfstandig naamwoord m. (eigennaam) 1) Peer, Peter; 2) kater; Cornelissen & Vervliet, Antwerps Idioticon (1899): PEER (scherpe e) - vklw. Peerke(n). Verkorting v. Pieter of Petrus; Pirke; Petertje, Pietje; – verkleinwoord  van 'Peer', met vocaalkrimping; Cees Robben – Ik bèn nòr 'Peerke' Dónders gewist. Daamen, Handschrift Tilburgs (1916): ""Pirke - verkleinwoord van Peter""; Creditcard van de Stichting Petrus Donders –; Pirke Donders, gij die ene zeege zèèt vur de meense; omdè grènze vur jou nie bestonde; omdè vur jou kleur, gelêûf, rang òf staand der nie toe deeje. Pirke Donders, meej oewen oope kèèk op de wèèreld; die opkwaam vur iedere meedemeens as vur ene vriend; die meej oew gouwe hart tèèd en römte ooverbrugde; die liet zien dè God der is vur alle meens    ; Pirke Donders, hèlp ons saome stèèrk te zèèn in moejeleke tije; hèlp ons mekaare te leere kènnen èn begrèèpe; hèlp ons om de wèèreld schôoner èn beeter te maoke. (2013); Audioregistratie 1978 - Bij den Drèl, bij Pirke den Drèl! Bijnaome, dè was ok iets vruuger! Ge had dan hier nòg ene Paus zèllefs èn en Pauzin! En ene keizer, Cor de Nijs!” (Interview met Heikanters - Transcriptie door Hans Hessels); WTT 2013 - vergelijk de verkleiningen: Geer > Girtje, heer > hirke, beer > birke, leer >lirke, etc."
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal