elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: peul

peul , pö̀lle , (vrouwelijk) , peul (vrucht).
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
peul , krompòllen , (meervoud) , peulen.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
peul , pöle , (vrouwelijk) , peul (vrucht).
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
peul , poel , poul , (Westerwolde) = poul = peul, en: hauw; meervoud poulen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
peul , peul , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , vgl. boonpeul, erwtepeul.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
peul , poul , peul; zie poel *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
peul , pollen , meervoud , pöllechies , peulen
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
peul , pòlle , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , pòln , pùllken , peul
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
peul , peul , peule, poul , peul
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
peul , poel , peul, peule, poul, pool, pooul , de, het , poelen , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook peul (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe), peule (Zuidwest-Drenthe, zuid, veengebieden Oost-Drenthe), poul (Kop van Drenthe), pool (Zuidwest-Drenthe, zuid), pooul (Midden-Drenthe) = peul(vrucht) De schrouwaksters hebt zowat alle poelen op evreten (Ruw), Ons poulen staon aal boven de grond (Row), Wat zit er mooie poelen an die peulties! groene peulen aan die erwten (Sle), Wij moet de bonen eerst nog doppen, ze zit nog in ’t pooul (Dro), Der moet zeuven bonen in een peul zitten um ze as poters te gebruken (Gas), Wij eten as gruunte poelties; de arte der in möt nog wieke ween (Smi), Wij gebruukt poelen allend veur peulties, aans zegge wij arften en bonen (Bro), Wij kunt gauw peulen eten, want er zit al poelties an (Zwig), Wilde poelties wikke (Ruw), z. ook arft I
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
peul , peule , poele , peul. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: poele (Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
peul , peultien , peultje.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
peul , peule , peul, poele , zelfstandig naamwoord , de 1. peul: van erwten, bonen e.d. 2. bep. soort zaaierwt of hauw ervan
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
peul , peul , zelfstandig naamwoord , peule , peultie , peluw Een peul of hôôdpeul lee vroeger in de besstee, mè mêêstal nog een dik kusse d’r op en dan sliepie bekant zittende Een peluw of hoofdpeluw lag vroeger in de bedstee, meestal met nog een dik kussen daarop en dan sliep men bijna zittend
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
peul , peule , (zelfstandig naamwoord) , peulties , peultien , peul, vaak in het mv. van verkleinwoord gebruikt: peulties. Zie ook: pölle (vkw. pöllegien, mv. pöllegies).
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
peul , pölle , pöllegies , pöllegien , zie: peule.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
peul , poel , peul.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
peul , pêûl , zelfstandig naamwoord , pultje , peul; Dirk Boutkan: plur.: peule, sing.: pêûl (36); pultje; verkleinwoord; peultje, peulerwt, 'sèùkerèrtje', 'haawke', peul; WBD III.2.3:80 'peultje' = peul
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal