elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: piepbezijden

piepbezijden , piebeziedjen , pieperziedjen , pieperziedjen (Hunsegoo) = bekroepken (Westerkwartier) = kroepversietjen (Oldampt) = kroepbeziedjen (Hoogeland) = wegkruipertje, verstoppertje spelen. Zie: piepen 2.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
piepbezijden , piebeziedjen* , (gevormd als het synoniem kroepbeziedjen*) is in Hunsego zeer algemeen; in ’t Westerkwartier spreekt men van bekroepken*; vergel. piepen * 2.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal