elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: pikduister

pikduister , pikduuster , pikkeduuster , stikdonker, zóó dat men geen hand voor oogen kan zien. Oostfriesch balkedüster, Westfaalsch balkendüster = zoo duister als op een’ ouderwetschen korenzolder, in verschillende streken balke genoemd. Drentsch, Nedersaksisch balken = schuurzolder. Zie: koubalk, en vgl. balkhoas.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
pikduister , pikkeduuster , pikduuster , pikdonker (v. Dale = stikdonker = duister, bij Weil. priemdonker. Wij zeggen ook: ʼt is zoo duuster as pik. Ook Oostfriesch, Holsteinsch Vgl. balkeduuster.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
pikduister , pikkeduuster* , vergel. balkeduuster *; “pikkedonker” ook elders.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
pikduister , paekduuster , paekeduuster, pikkeduuster , pikdonker.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
pikduister , pikkedúster , hárstikke dúster.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
pikduister , pikkeduuster , pikdonker.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
pikduister , pikduuster , pikkeduuster , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , Ook pikkeduuster = zeer donker Het was pikduuster, je konden gien haand veur het gat zein (Row), (zelfst.) De oldegies zaten in het pikkeduuster (Dwi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
pikduister , pikkeduuster , pikduuster , bijvoeglijk naamwoord , pikdonker
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
pikduister , [pikdonker] , paekeduuster , pikkeduuster , pikdonker , In ’t Sjietsteegske waas ’t vreuger paekeduuster. Mèt Keesmes ginge wae in ’t pikkeduuster nao de nachtmès.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
pikduister , pikkeduuster , stikdonker
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal