elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: pleit

pleit , plait , zie: recht.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
pleit , plaait , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk en onzijdig) , zie pleit.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
pleit , pleit , (plaait) , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , Zeker soort van vissersschuit, een platrond vaartuig. || Nou zien-je niet zoveul plaaiten meer as vroeger. – Ook elders bekend; zie VAN DALE en VAN LENNEP, Zeemanswdb. 166. Vgl. bij KIL. “pleyte, stlata, navis larga et plana”. Het woord komt ook in de Middeleeuwen voor. || Claes Heyrics soen van Rotterdam, die had gheladen in sijn playte op die nuwe haven van Delft CLXII vate (bier), Oorl. v. Albr. 118 (a° 1398); zie ook ald. 111, 181, enz.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
pleit , pleit , (plaait) , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , Een vlak, breed stuk, b.v. van rietland. Thans verouderd. || Willem Clauys, genaemt t’playt riedtlant op bewessen de Kayck (te Assendelft in de Kerkbuurt), Maatb. Assend. (a° 1635). – Evenzo spreekt men in Oost.-Friesl. van ’n pleite îs of ’n îspleit voor ijsschol (KOOLMAN 2, 730). Vgl. ook pleit I.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
pleit , plait , zie recht *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
pleit , pleit , zelfstandig naamwoord , de; in in de pleit in een rechtzaak verwikkeld
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal