elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: plukhaar

plukhaar , plukhoar , zie: kwoad hoar scheren.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
plukhaar , plōkhoar , plukhoar , ienne plōkhoar gooien = kwoad-hoar-scheuren*.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
plukhaar , plukhaor , (Zuid-Drenthe), in in de plukhaor gooien of uut de plokhaore (Zuidwest-Drenthe) = spel Der wörden vrogger vaeke appels op plokhaoren egooid. Dan mus ie der umme frosseln. Die de appel an het eten was, wör dan dèur de aandern ien het heufdhaor etrökken tot hij de appel weggooide. Een aander pakte hum dan en beet er weer of. Zo gung het dèur tot de appel op was (Wsv), z. ook haortientoppen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
plukhaar , pluk-öör , pluk-aor , (Kampen) plukhaar. Ook: pluk-aor (Kampereiland, Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
plukhaar , plokhaor , zelfstandig naamwoord , et; uitgeplukt vachthaar, met name van konijnen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
plukhaar , plokhaor , plokhaore , zelfstandig naamwoord , de; in op ’e plokhaor gooien op de grond, zodat de anderen gaan grabbelen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
plukhaar , pluk-öör , (zelfstandig naamwoord) , plukhaar.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal