elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: pomme d’Adam

pomme d’adam , pōmdammen , pōmmedammen, pōmperdammen , (klemtoon op: dam, = de renet. Van ’t Fransche pomme = appel; pomme d’Adam = adamsappel.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
pomme d’Adam , pomdammen* , misschien: pommes d’ Adam.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal