elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Pontius Pilatus

Pontius Pilatus , Pontês-Piloates , in de zegswijs: iemand van Pontês noa Piloates sturen = hem van den een’ naar den ander verwijzen die hetzelfde bescheid geeft, en wel omdat elk er zich af wil maken. – De herkomst is duidelijk, daar Pontês (Pontius) en Piloatês (Pilatus) dezelfde persoon is. Het Holsteinsch heeft: van Pilatus naar Herodes. Zie: Laurill. Bl. 52; Zeeman bl. 410.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
Pontius Pilatus , Pontes-Pilates* , ook vermeld bij Laurillard, Bijbel en Volkstaal.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
Pontius Pilatus , Pontius Pilatus , eigennaam , "Wikipedia - Pontius Pilatus was van 26 - 36 na Chr. de 5e praefectus van Judea, de belangrijkste provincie van het toenmalige Palestina dat toen onderdeel was van het Romeinse Rijk. Hij was afkomstig uit het oude geslacht van de Pontii. Hij wordt in het Nieuwe Testament en de Apostolische geloofsbelijdenis genoemd als degene die Jezus van Nazareth liet kruisigen. Cees Robben gebruikt Pontius Pilatus in een merkwaardige context: Cees Robben – ..Lewieke heurt nie in ’t irste elftal [voetbal] thuis... Nèè.. Hij isser wir tussen geschoven net as Pontius Pilatus in den Credo... (19680112); De verklaring van dit gezegde is waarschijnlijk een ‘wilde vesper’, ofwel de verbastering van een Latijnse tekst die door het gewone kerkvolk niet verstaan werd, en waaraan bijgevolg een eigen betekenis gegeven werd. In dit geval betreft het het gezang ‘Credo’, de gezongen geloofsbelijdenis, waarin Pontius Pilatus vernoemd wordt met de toevoeging ""Hoc est corpus"" (""Dit is het lichaam"") in de volksmond verbasterd tot ""hocus pocus pilatus pas"". Dat Lewieke dus toch in het ‘irste’ mag voetballen is een kwestie van gegoochel, zo niet van tovenarij."
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal