elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: pootschijfling

pootschijfling , pootschelîng , pootschijfling , pootschelîng (Ommelanden) = pootschevel (Oldampt); eene appelsoort. Zal hetzelfde zijn als: pootschijfling, en dan onderscheidt men zure en zoete. Prov. Gron. Cour. 1889 no 217: “Voor de zure pootschijfling wordt f. 3.25 besteed.”
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
pootschijfling , pootscheling* , in geschrifte: pootschijfling.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal