elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: preciesje

preciesje , pêrsieske , persiesien , noemt men een meisje (zelden een jongen) dat buitengewoon net is, dat het zeer nauw neemt met spijs en kleeding; ook: dat zeer gesteld is op orde en netheid. Van: precies = juist, nauwkeurig.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
preciesje , persieske* , natuurlijk van: precies.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
preciesje , persiesien , het , persiesies , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) = precies persoon Het komt heur zo nauw, het is een echt persiesien (Bor)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
preciesje , perciesien , zelfstandig naamwoord , et; iemand die erg precies, nauwkeurig is
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal