elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: rondetersplaats

rondetersplaats , rondetersploats , rondetersploatse: nog in de eerste helft dezer eeuw had op sommige plaatsen in deze provincie de schoolonderwijzer geen vaste woning, maar vertoefde beurtelings, bvb. 8 dagen, bij de ouders der verschillende leerlingen; zulk een onderwijzer had dan een rondetersploats.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal