elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ronselen

ronselen , rōnsêln , (Ommelanden) = kwanselen; ook Geldersch.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
ronselen , rōnsêln , schoonmaken van aardappelen, enz., door roeren met een stok of stooten met een’ bezem in een’ emmer met water. Oostfriesch runseln = van de plaats bewegen, rollen, gooien, wegslingeren, enz. Vgl. ronselen = persen, en: rondsel = persspil.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
ronselen , ronseln* , (bl. 559), bij v. Dale: ronselen.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
ronselen , rónsele , rónselde, haet of is gerónselt , ronselen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
ronselen , ronseln , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) = sjacheren Hie döt niks as ronseln, pas op, eer ij van wat van hum koopt (Eex), z. ook roezeln
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ronselen , ronselen , 1. ronselen; 2. Gunninks woordenlijst van 1908: kwanselen, sjacheren
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
ronselen , roonselen , werkwoord , 1. een beetje handel drijven, kwanselen 2. werven: van personen 3. dooreenschudden, hetz. als roffelen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
ronselen , ronselen , 1. scharrelen, handelen; 2. verkwanselen.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal