elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: roodschonk

roodschonk , roodschonk , (Westerkwartier) = krodde (Westerwolde) = Platzaad of perzikbladige duizendknoop, Polygonum Persicaria; v. Hall Neerl. Plantensch. bl. 188.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
roodschonk , roodschonk* , bij v. Dale = rister of duizendknoop.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal