elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ruimstraatsklokje

ruimstraatsklokje , ruumstroatsklokje* , zoo heette ook de kleinste der vier klokken in den Martinitoren, gegoten in 1764. Zie Gron. Volksalmanak 1895, bldz. 181.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal