elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: schaduw

schaduw , schadde , schaduw, lommer, Gron. scharre, schadde, schar, schaar, schad, Friesch schad, Kil. schaede, Oostfr. schadde, scharre, Oldenb. scharr.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
schaduw , schaë , schawe , (vrouwelijk) , schaduw.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
schaduw , scharre , schadde, schar, schaar, schad , schaduw; Friesch schad, Kil. schaede, Zuid-Nederlandsch scheem; Oostfriesch schadde, scharre, Oldenburgsch scharr, Hoogduitsch Schatten. Zegswijs: wie kriegen schar ien hoes! schertsende aanmaning om binnenskamers zijn hoed af te zetten.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
schaduw , scharre* , wie kriegen schar ien hoes! schertsende aanmaning om binnenskamers zijn hoed af te zetten, vooral als ’t een hooge hoed is!
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
schaduw , schaa , onzijdig , schaduw. In ’t schaa zitten
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
schaduw , skaa , zelfstandig naamwoord, vrouwelijk , beschaduwde plaats
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
schaduw , schaar , schaare , schaduw
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
schaduw , skad , zelfstandig naamwoord de , Verouderde vorm van schaduw. Vgl. Fries skâd.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
schaduw , schaduw , scha, scharre, schare, schade, schadde , de , schaduwen , schaduw Ik wil wal even boeten zitten, mar dan wi’k wal in de scha, ...schaduw zitten (Oos); meer gebr. scha (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook scharre (Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, noord, Zuidoost-Drents veengebied, Veenkoloniën), schare (Noord-Drenthe), schade (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe), schadde (Midden-Drenthe) = schaduw Het was mij te warm, ik bin maor in de scha gaon zitten (Bor), Met zo’n hitte kuj het beste in de scha(de) zitten (Eev)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
schaduw , schaoi , schaduw.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
schaduw , skaduw , schaduw
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
schaduw , schaad , zelfstandig naamwoord , et 1. hoek, plek, gedeelte met schaduw waar het licht van de zon niet rechtstreeks komt 2. donkere vorm op de grond als gevolg van schaduwwerking door een voorwerp, een persoon, een boom enz.
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
schaduw , schaof , zelfstandig naamwoord , schaove , schaofie , [veroud] schaduw Kom een bietjie in de schaof staon
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
schaduw , skaduw , (zelfstandig naamwoord) , schaduw.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
schaduw , schaoi , zelfstandig naamwoord , schaduw (Tilburg en Midden-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal