elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: scheepsjager

scheepsjager , scheepjoager , in geschrifte ook: schuitopjager = eigenaar en bestuurder van een paard dat schepen trekt. Men spreekt van: ’n schip opjoagen, als het naar, niet als het van de veenstreken getrokken wordt door een paard. “Heden morgen geraakte het paard van een schuitopjager buiten het Kleine Poortje in het Winschoterdiep”, enz. (In 1850 woonden te Muntendam 38 scheepjoagers.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
scheepsjager , scheepopjoager , scheepjoager *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
scheepsjager , schipjager , scheepsjager, scheepjager, schippejager , de , (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe). Ook scheepsjager (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe), scheepjager (Kop van Drenthe, Midden-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied, Zuidwest-Drenthe, noord), schippejager (Zuidwest-Drenthe) = 1. scheepsjager, voerman van het paard, dat de schepen trok Vrogger woonden an de Hoogevèense Vaort hier en daor scheepsjagers, ...pramejagers (Hgv), Het peerd een haalf brood en ik een dubbel maotie, zee de scheepjaoger (Eev), z. ook schoetopjaoger, pramejager, scheepsjager, schutejager, snikjager 2. grote klomp (Zuidoost-Drenthe, Kop van Drenthe) Wel heurt die schipjagers veur de deur? (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
scheepsjager , schipsjaeger , schippejaeger , zelfstandig naamwoord , de; scheepsjager, schuitenjager
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal