elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: schermutselen

schermutselen , schermezeeren , bewegingen maken, zich verweren, inspannen, schermutselen, er tegen worstelen om weer vrij te worden. Gron. schamzijern = handen heftig bewegen, in ’t ronde schermen.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
schermutselen , schamzijêrn , met handen en ook tegelijk met de beenen bewegingen maken, met de armen om zich heen schermen, ook zegt men het van de bewegingen van een hanssop. Drentsch schermezeeren = schermutselen, heftige bewegingen maken.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
schermutselen , schêrmōssêln , Nederlandsch schermutselen; zie: fröseln.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
schermutselen , schermōsseln* , Nederlandsch schermutselen.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
schermutselen , schermĕzierĕn , drukte maken (van kinderen).
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
schermutselen , skermezeern , werkwoord, zwak , twisten met woorden
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
schermutselen , scharmezeren , scharmezèren , onbepaald werkwoord , (Zuidwest-Drenthe, zuid, po, ui). Ook scharmezèren = bewegingen maken, lopen, zich verweren, zich inspannen, schermutselen, druk in de weer zijn Hij stun achter de taofel te scharmezeren, maar hij kun ze niet aovertugen (Ruw), De jonges waren achter op de dèle an het scharmezèren. Wat ze daor net deden, kun ik niet zeen, want het was al wat donker (Rui), Hij scharmezeerde mit zien grote vleugels (ui), De aandere mörgen stund hij al hiel vrog op en scharmezeerde al um vèer ure um het huus van de buren (po)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
schermutselen , scharmeseren , schermeseren , werkwoord , rondscharrelen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal